Referens

Fader Paul Rabban

F. Paul Rabban: Vår nuvarande kyrka är för liten, opraktisk och saknar sakristia. Vi behöver en kyrka där vi kan fira mässan enligt kaldeisk rit och som är tillgänglig när som helst för ungdomsaktiviteter, seminarier och föreläsningar. Kyrkan är den första platsen de nyanlända tänker på när de behöver råd och hjälp, därför behöver vi en byggnad som möter våra behov.


Valentina Rufael

Valentina Rufael: Kyrkan jag döptes i, i Mosul, har övertagits av IS, den hotbilden finns inte här. Nu kan jag uppfostra mina barn till kristna och vara förvissad om en säker framtid, utan att behöva vara rädd. Så som växter behöver placeras för att växa, så behöver vi och våra barn en kyrka där vi kan stärka och bygga på vår tro.


Nasif Kasarji

Nasif Kasarji: En kaldéisk kyrka i Södertälje skulle betyda att vi kan samla kaldéerna under ett tak, utan att jämt behöva flytta runt bland olika platser, och ha söndagsskola och ungdomsträffar för att tillsammans skapa morgondagens kaldéiska församling.

 

Comments are closed