Ett mångkulturellt och mångfunktionellt centrum

Det kaldéiska centret kommer att bli en mötesplats för många människor.

Här kommer barn att få trosundervisning och träffa jämnåriga med samma bakgrund. Det kommer att finnas plats för ungdomssamlingar och andakt. Nyanlända undervisas här i det nya hemlandets kultur och språk, men kommer också kunna träffa släkt och grannar för att tillsammans fira de kaldéiska högtiderna.

Vi behöver din hjälp att bygga detta kaldéiska centrum och en ny kyrka till Jungfru Marias ära. Om kyrkan och centret ska bli verklighet måste många

vara med och bidra. Varje gåva är värdefull, oavsett hur stor eller liten den är. Du kan ge en enda gåva eller avsätta ett mindre belopp varje månad. Fundera och be över frågan om hur du vill och kan vara med och stödja detta projekt.

 

Tack för att du öppnar ditt hjärta för våra kaldéiska bröder och systrar!  I Kristus,

+ Biskop Anders Arborelius ocd

Comments are closed