Nyhetsbrev, januari 2017

Kyrkans grundsten är lagd och välsignad

_DSC0152

Den 17 december lades grundstenen på byggplatsen vid
Gröndalsvägen i Hovsjö. Biskop Anders Arborelius OCD välsignade
grundstenen i en gudstjänst på byggplatsen i närvaro av
församlingsprästen f. Paul Rabban Braimok och biskop Saad S.
Hanna, den Apostoliske Visitatorn, som ansvarar för de kaldéiska
katolikerna som bor i Europa. Dessutom deltog ett hundratal
församlingsmedlemmar, några företrädare från kommunstyrelsen
och från byggföretaget SEFAB.

Januari 2017 – nyhetsbrev Jungfru Maria kyrka

Comments are closed