Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

Byggstarten är planerad till våren 2016

Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

Södertälje har genom invandringen av orientaliska kristna blivit den mest kyrkligt aktiva platsen i norra Europa. Nu finns ett akut behov av att skapa en bra kyrklig och social miljö för den växande skaran av katolska kaldéer i Södertälje
 • Senaste nyheter

 • Biskop Anders

  Ett mångkulturellt och mångfunktionellt centrum...... Det kaldéiska centret kommer att bli en mötesplats för många människor.

  Kaldéerna behöver en ny kyrka .

  På grund av invandringen från Mellanöstern har ett stort antal orientaliska kristna kommit till Sverige. Många av dem har bosatt sig i Södertälje.

  En kyrka tillägnad Jungfru Maria

  Den kaldéiska kyrka som ska byggas i Hovsjö i Södertälje kommer att tillägnas Jungfru Maria.